Att tänka på domäner gör ingen människa glad. Eller?

Underskatta inte vikten av domänhantering

Många företag har idag flera, eller till och med många, domäner. Alla ska hanteras både ekonomiskt och tekniskt och inte sällan har domäninköpen över tid hamnat hos flera olika leverantörer vilket gör både den ekonomiska och den tekniska administrationen tungrodd och komplicerad. Många har förlorat äganderätten till en eller flera domäner av en så enkel orsak som att de inte betalat fakturan eftersom den kom från en leverantör man inte kände igen.

Idag är tyvärr den krassa verkligheten att ett sådant misstag lätt kan kosta stora summor pengar eftersom det finns gott om företag som livnär sig på att köpa upp domäner som inte förnyas i hopp om att sälja tillbaka dem till den rättmätige ägaren. Om du skulle råka ut för detta kan du räkna med att få betala minst 5.000:- och uppåt. Vanligt är att dessa domännappare begär runt 20.000:-.

Som domänkund hos BuildIT slipper du helt denna risk eftersom det i vår tjänst ingår att vi garanterat förnyar din domän 21–30 dagar innan den löper ut. Oavsett om du kommit ihåg att betala din faktura till oss eller inte. 

Låt BuildIT hantera dina domäner

BuildIT har sedan 1995 registrerat domäner för företag av alla storlekar. Vi har enmansföretag som kunder men hanterar också domäner för börsnoterade internationella koncerner. Vi är ackrediterade registrarer för flera toppdomäner och registrerar övriga genom samarbeten med noga utvalda partners över hela världen. Allt för att säkerställa att du slipper bekymmer med din domänportfölj och att den hålls intakt, korrekt och säker.

Som BuildIT domänkund får du en personlig kontaktperson som hanterar alla dina domäner och DNS-tjänster. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt genom olika toppdomäners ackrediteringsprogram och har mångårig erfarenhet av att registrera domäner internationellt, även på udda marknader där registreringsprocesserna kan vara både omständliga och tidsödande.

Hjälp hela vägen

Om du behöver nya domäner hjälper vi dig och vi hjälper dig också att värdera vilka toppdomäner du ska registrera dina domäner under. Detta är inte minst viktigt idag efter/under introduktionen av över tusen nya, icke landsbundna, toppdomäner som .dental, .shop, .store osv.

Vill du skära ner på din portfolio eller säljer ett företag och behöver sälja domäner tillsammans med företaget finns vi också vid din sida och kan hjälpa dig med bedömning av vilka domäner som är värda att behålla och vilka som kan avyttras eller helt släppas. Om ditt företag ska expandera på nya marknader kan vi hjälpa dig att säkra de domäner ni behöver.

Att köpa tillbaka en domän man förlorat av misstag kan lätt kosta över 20.000:-.

Vill du veta mer om våra domän-tjänster?

Slå oss en signal på 040-25 85 80 eller använd kontaktformuläret!